Hva slags dokumentasjon må jeg sende?

Vi behøver en utfylt Legeerklæring og en erklæring fra din arbeidsgiver (alternativt kan du sende kopi av lønnslippen for måneden forut for sykdomsperioden din i stedet for erklæringen fra arbeidsgiver). Erklæringene finnes her:

  • Kopi av Vedtak om dagpenger fra NAV
  • Kopi av lønnsslipper fra NAV fra og med vedtaksdato og hele perioden du har vært arbeidsledig/permittert. Alternativt kan du sende inn Arena utskriften Beregninger fra NAV for samme periode.

Hvis kravet ditt blir godkjent får du tilsendt et skademeldingskjema ved fortsatt arbeidsuførhet/arbeidsledighet som du kan sende sende tilbake til oss dersom du fortsatt har krav på utbetalinger. Dette blir sendt sammen med utbetalingsbrevet ditt. Du kan også laste det ned ved å bruke følgende link: